Tag: Donate

Tim Cook ทวีตบอก ​Apple จะบริจาคช่วยเหลือการบูรณะ Notre-Dame de Paris หลังเหตุการณ์ไฟไหม้

วันที่: 17/04/2019 โดย: nutmos

ช่วงนี้มีข่าวสำคัญคือไฟไหม้มหาวิหาร Notre-Dame de Paris ซึ่งมีอายุเก่าแก่นับ 800 ปี เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์กของฝรั่งเศส โดยไฟไหม้นี้กินระยะเวลายาวนานกว่า 15 ชั่วโมง และทำความเสียหายให้ตึกแลนด์มาร์กแห่งนี้อย่างมาก

ภรรยาของ Steve Jobs บริจาคเงินถึง 100 ล้านเหรียญเพื่อพัฒนาการศึกษา

วันที่: 17/09/2016 โดย: Nutn0n

Laurene Powell Jobs ในวัย 52 ปี หลังจากที่เธอได้เสียสามีของเธอ Steve Jobs ไปในปี 2011 เธอก็ได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่กับลูก ๆ ของเธอและ Jobs ในขณะที่ก็ได้อุทิศตนเพื่อสังคมด้วยการบริหาร Emerson Collective ซึ่งเป็น Social Enterprise หรือกิจการเพื่อสังคมที่เธอได้ก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนในด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคม