Tag: Continuity

Tips: Universal Clipboard กด Copy บน Mac กด Paste บน iPhone

วันที่: 10/03/2019 โดย: nutmos

แต่เดิม เวลาผู้ใช้หาข้อมูลอะไรบางอย่างเจอบน iPhone แล้วจะเอาไปใช้งานต่อบน Mac ก็จะต้อง Copy แล้ววางลงบน Notes จากนั้นก็ใช้ Mac แล้วเปิด Notes นั้นขึ้นมา ซึ่งอาจจะไม่สะดวกนักเพราะบางครั้งเราอาจจะต้องการ Copy แล้ววางเลย

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ Continuity: เครื่องไหนใช้ได้ ตั้งค่าอย่างไร

วันที่: 17/10/2014 โดย: nutmos

หลังจาก OS X Yosemite ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อย สิ่งที่คนที่มี Mac, iPhone, iPad, iPod touch หลายเครื่องอยากจะลองก็คือ Continuity หรือการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อระหว่าง iOS และ OS X และมีคำถามเข้ามามากมาย ทีมงานจึงแปลเอกสารจาก Apple Support มาเพื่อตอบคำถามทุกท่านนะครับ

Apple เปิดตัวระบบ Continuity ทำให้ iOS และ Mac ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ

วันที่: 03/06/2014 โดย: nutmos

Continuity คือระบบที่ Apple ตั้งใจจะให้ iOS และ Mac ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อจริงๆ ไม่ใช่แค่เพียงส่งเอกสารไปมาได้ สำหรับรายละเอียดของ Continuity มีดังนี้