ar

Apple จ้างหัวหน้าวิศวกร HoloLens จาก Microsoft มีแผนใช้เทคโนโลยี AR ใน iOS 9

ล่าสุดแอปเปิลได้จ้างหัวหน้าวิศวกรที่ทำ HoloLens จาก Microsoft ซึ่งรับผิดชอบในส่วนของโปรเจค Augmented Reality (AR) คือการสร้างภาพสามมิติให้เข้ากับวัตถุต่าง ๆ ในชีวิตจริง
1 2 3