Mac Pro

สตีฟ จ็อบส์ครั้งหนึ่งเคยพิจารณาให้ Apple เลิกทำสินค้าตระกูล Pro

มีข้อมูลน่าสนใจจากคำบอกเล่าของ Ken Segall อดีตผู้สร้างสรรค์แผนโฆษณาให้แอปเปิลชุด Think Different ว่าสตีฟ จ็อบส์เคยเสนอให้โละสินค้าตระกูล Pro ออกไป!
1 8 9 10