Apple Arcade

Apple Arcade เปิดราคาสำหรับเหมาจ่ายแบบรายปีในประเทศไทยแล้วเพียง 989 บาท !

Apple ได้เพิ่มทางเลือกใหม่ในการกดสมัครรับ Apple Arcade แล้ว หลังจากเมื่อก่อนนั้นจ่ายได้แค่แบบรายเดือนแบบเดียว แต่ตอนนี้สามารถเหมาจ่ายแบบรายปีได้แล้วในราคาเพียง 989 บาท !