คดีความระหว่าง Apple กับผู้บริโภคตั้งแต่ปี 2016 ในข้อหาการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ จะได้รับการพิจารณาคดีในเดือนสิงหาคมปี 2021 นี้

เมื่อปี 2016 ที่ผ่านมา คดีฟ้องร้องแบบกลุ่มที่ได้มีการกล่าวหาว่า Apple ละเมิดกฎหมายการรับประกันของ Magnusson-Moss ตามพระราชบัญญัติการรับประกันผู้บริโภคของ Song-Beverly และกฎหมายอื่นๆของสหรัฐอเมริกา โดยที่ทาง Apple ได้ทำการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนที่ได้รับการตกแต่งใหม่ให้กับลูกค้า ซึ่งคดีความนี้จะได้รับการพิจารณาคดีในวันที่ 16 สิงหาคมปี 2021 ที่จะถึงนี้ ตามประกาศในสัปดาห์นี้จากสำนักงานกฎหมาย Hagens Berman Sobol Shapiro LLP

ข้อกำหนด และเงื่อนไขการซ่อมของ Apple ได้ระบุเอาไว้ว่า เมื่อเราให้บริการผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ทาง Apple “ อาจจะใช้ชิ้นส่วน หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใหม่ หรือได้รักการตกแต่งใหม่ และเทียบเท่ากับของใหม่ในด้านประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ ” โจทก์ในคดีฟ้องร้อง Maldonado v. Apple Inc. กล่าวหาว่าอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่หรือ “ ผลิตซ้ำ ” นั้นไม่มี “ ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือที่เทียบเท่ากับใหม่ ” ดังนั้นโจทก์ในคดีจึงทำได้ฟ้องร้องให้ทาง Apple นั้นจ่ายค่าความเสียหาย

ผู้ร้องเรียนนี้ รวมไปถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่ซื้อ AppleCare + หรือ AppleCare Protection Plan สำหรับ iPhone หรือ iPad หลังวันที่ 20 กรกฎาคม 2012 เป็นต้นไป ไม่ว่าจะโดยตรง หรือผ่านโปรแกรมการอัพเกรด iPhone และได้รับอุปกรณ์ทดแทนที่ “ ผลิตซ้ำ ” ในภายหลัง ใครก็ตามที่มีคุณสมบัติโดยตรงตามคำอธิบายนี้จะถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อเรียกร้องนี้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่พวกเขาจะเลือกไม่ฟ้องร้องกับ Apple ภายในวันที่ 3 พฤษภาคมปี 2021 เพื่อรักษาสิทธิ์ในการฟ้องร้องกับ Apple

Apple ปฏิเสธการกระทำผิดใดๆในกรณีนี้ แต่หากศาลตัดสินลงโทษ Apple ผู้ที่ร้องเรียนอาจจะมีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายเป็นเงินแทน การจ่ายเงินที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่ร้องเรียนที่ได้ทำการส่งข้อเรียกร้องไป

ที่มา – MacRumors