iPhone 11 Pro เเละ iPhone 11 Pro Max ถูกสั่งลดการผลิตลงถึง 25%

997D209C-5B6F-4332-9F28-76E86AF681B4Apple ได้ทำการสั่งลดการผลิต iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max ลงถึง 25% เพราะผู้ใช้งานต่างรอการมาของ 5G ในปี 2020

iphone-11-pro

Jun Zhang ได้เผยว่าทาง Apple นั้นได้สั่งลดการผลิต iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max ลงเเล้วถึง 25% เพราะมีใช้งานบางกลุ่มนั้นต้องการที่จะรอ iPhone 12 เพราะตัว iPhone 12 นั้นจะมีการรองรับรับเทคโนโลยี 5G

โดยทาง Jun Zhang เองยังได้เผยอีกว่า ในช่วงเดือนมีนาคมของปี 2020 นี้ iPhone 11 , iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max นั่นจะถูกสั่งลดการผลิตลงถึง 60%

ที่มา – 9to5mac